Skip to main content
Fiscaal voordeel wassalon

Aankoop van een Bubblevision betaalsysteem levert nu extra fiscaal voordeel op

Een digitaal betaalsysteem kopen is op dit moment fiscaal extra voordelig. Nog tot eind 2022 kan je tot 125 procent van de aankoopprijs fiscaal aftrekken dankzij het ‘investeringskrediet’. Dat is bijna dubbel zoveel als normaal. Op die manier wil de overheid ondernemers motiveren om te investeren in digitale ontwikkelingen tijdens de coronacrisis.

Als je als ondernemer een investering doet, kan je in bepaalde gevallen een beroep doen op een investeringsaftrek. Dat is een eenmalig fiscaal voordeel. Hoe groot dit voordeel is, hangt af van wat voor investering je doet, hoeveel die kost en wat voor onderneming je hebt.

Onder dat systeem van investeringsaftrek zit ook een luik ‘digitale investeringen’, dat enkel geldig is voor kleine ondernemingen. Denk hierbij aan de aankoop van digitale vaste activa voor de integratie en het gebruik van digitale betalings- en factureringssystemen. Alsook de systemen voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen. Daaronder vallen onder andere investeringen in een witte kassa of een webshop, maar ook ons betaalsysteem Bubblevision dat digitaal betalen aanvaardt.

Normaal bedraagt de aftrek 113,5 procent, maar tot eind 2022 wordt dat voordeel opgetrokken tot 125 procent. Dit wil zeggen dat je 25% van de aankoopprijs kan recupereren via je belastingen. De Belgische overheid wil ondernemers daarmee een extra duwtje in de rug geven, om te blijven investeren in digitale ontwikkelingen tijdens de coronacrisis.

Kleine vennootschap

Voor de aftrek van digitale investeringen komen enkel kleine vennootschappen in aanmerking.  De voorwaarden om als kleine vennootschap door te gaan? Een kleine vennootschap met rechtspersoonlijkheid mag op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • Het jaargemiddelde van het personeelsbestand is niet hoger dan 50 werknemers
  • De jaaromzet bedraagt niet meer dan negen miljoen euro (exclusief btw)
  • Een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro

Verbonden met één of meerdere andere vennootschappen? Dan moeten de criteria op het vlak van omzet en balanstotaal berekend worden op geconsolideerde basis.

De mogelijkheid tot lease van het Bubblevision betaalsysteem 

Als een terminal kopen (nog) niets voor jouw zaak is, kan je dit systeem ook leasen via één van onze partners. Op die manier betaal je elke maand slechts een klein bedrag voor het toestel en na ten laatste 5 jaar ben je alsnog eigenaar van het systeem. Ook deze vorm van lease komt in aanmerking voor de investeringsaftrek. 

Meer informatie over deze fiscale aftrek is hier te vinden: NL: In de subsidiebank van Vlaio FR: Op de website van de Federale Overheid