Skip to main content
Verborgen kosten van cash

Cash of kaart? Vergeet de verborgen kosten van contant geld niet.

Dat elektronisch betalen in opmars is, weet iedereen. Er kunnen veel verschillende redenen voor klanten zijn om betaling met bijvoorbeeld een bankkaart of smartwatch te prefereren boven een betaling met contant geld en gelukkig zijn er ook diverse manieren om aan die voorkeur tegemoet te komen.

Toch wordt in de wassalonsector contant geld aanvaarden soms nog gezien als de gemakkelijkste optie. Of in elk geval als een mogelijkheid die zeker niet mag verdwijnen. Redenen hiervoor lopen uiteen van: “Mijn oudere klanten kunnen niet elektronisch betalen” tot en met: “Een elektronische betaalmethode aanbieden is duur”.

Maar heeft u er al eens bij stilgestaan dat contant geld aanvaarden ook geld kost? En dat de kosten hiervoor eerder meer worden dan minder? Het is verstandig om een weloverwogen keuze te maken in het aanbieden van betalingen met cash of kaart voor uw klanten. Graag gaan we dieper in op de kosten van contant geld, die zowel zichtbaar als verborgen aanwezig zijn.

Zichtbare kosten van contant geld

Aan het aanvaarden van contant geld zitten allereerst praktisch een aantal kosten. Er moet wisselgeld worden voorzien dat bij aanschaf betaald moet worden. Het naar de bank brengen van de (dag)opbrengst kost naast de tijd die dit in beslag neemt, vaak ook brandstofkosten. Het aantal bankkantoren waar geld kan worden binnengebracht is drastisch verminderd, dus de afstand naar een bankkantoor zal groter zijn. Hoewel het tarief verschilt van bank tot bank, is gratis geld storten niet meer aan de orde. En aangezien steeds minder mensen gebruik maken van cash geld, worden de vaste kosten van de banken doorgevoerd op een kleiner aantal transacties, wat eveneens een kostenstijging betekent.

De verborgen kosten van contant geld

Naast de zichtbare kosten die het aanvaarden van contant geld met zich meebrengt, zijn er daarnaast een heel aantal zaken die óók geld kosten, maar waar je op het eerste zicht niet zo bij stilstaat.

Het gezegde “Tijd is geld” gaat in een heel aantal gevallen op bij het aannemen van contant geld. Als eerste moeten de munten en biljetten worden geteld; een tijdrovende klus. Daarnaast kunnen biljetten beschadigd raken. Zo’n gescheurd briefje kan vast komen te zitten in de betaaloplossing, wat er vaak voor zorgt dat je naar het wassalon toe moet om het handmatig te verwijderen. Versleten of beschadigde briefjes kunnen bij de bank worden omgewisseld, maar ook dat kost tijd.

Betaalautomaten voor contant geld zijn in wassalons nog steeds een makkelijke prooi voor dieven en regelmatig wordt zo’n betaalautomaat opengebroken. Naast het verlies van inkomsten, moet de schade ook worden hersteld en kost dit naast het nodige geld ook weer de nodige tijd.

En heeft u personeel in dienst dat weleens geld uithaalt? Natuurlijk is het niet vriendelijk om te zeggen, maar diefstal onder personeel is helaas iets dat regelmatig voorkomt.

Als laatste moet zeker stilgestaan worden bij de mogelijkheden dat geld kan worden vervalst en dan je het kan verliezen.

Worden de kosten van een elektronische betaaloplossing vergeleken met de kosten die men kwijt is aan contant geld, dan kan de conclusie worden getrokken dat de elektronische betaalmethode, naast heel veel andere voordelen, zéker niet duurder mag worden ingeschat dan het aanvaarden van contant geld.